Lịch Phụng Vụ Công Giáo Và Các Ngày Lễ Lớn Nhất Năm 2023

Nội dung chính
  Lịch Công giáo là một hệ thống thời gian phân chia thành các mùa Phụng Vụ, mỗi mùa này chứa đựng những sự kiện và lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng Công giáo. Các nghi lễ và lễ hội trong mỗi mùa được tổ chức theo thứ tự và trình bày dựa trên các sự kiện và thông điệp trong Kinh Thánh, nhằm tôn vinh và tái hiện những khía cạnh đặc biệt của Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.
  Năm Phụng Vụ 2022-2023 trong Công giáo đã bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 27/11/2022 và sẽ kết thúc vào ngày Thứ Bảy trong tuần cuối cùng của mùa Thường niên, tức là ngày 02/12/2023. Để biết ngày hôm nay là ngày lễ nào, thuộc mùa nào, và tuần mấy trong năm Phụng Vụ này, bạn cần tham khảo lịch Phụng Vụ Công giáo cụ thể của năm này để tra cứu thông tin chi tiết.

   
  Lịch Công giáo hàng năm đánh dấu các ngày kỷ niệm và thời kỳ quan trọng để chúng ta tưởng nhớ những sự kiện quan trọng trong lịch sử Cứu thế do Thiên Chúa đã thực hiện. Dưới đây là danh sách các ngày lễ quan trọng trong Công giáo năm 2023:

  Năm Phụng Vụ trong Công giáo là một chuỗi thời gian chia thành năm mùa khác nhau để kỷ niệm và tưởng nhớ các sự kiện quan trọng trong đời của Chúa Kitô. Năm này bắt đầu từ Chúa Nhật I của Mùa Vọng và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ (tính theo lịch Dương) và được chia thành 5 mùa chính:

  Mùa Vọng: Mùa này kéo dài khoảng 4 tuần, bắt đầu từ Chúa Nhật I của Mùa Vọng và kéo tới đến tối ngày 24/12.

  Mùa Giáng Sinh:Mùa này bắt đầu từ buổi chiều Kinh Chiều I của ngày 24/12 (lễ Vọng Chúa Giáng Sinh) và kéo dài trong vòng 2 tuần cho đến khi kết thúc lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

  Mùa Chay: Đây là mùa chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, bắt đầu từ Thứ Tư Tro đến buổi chiều của Thứ Năm Tuần Thánh.

  Mùa Phục Sinh: Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa Nhật I Phục Sinh và kéo dài đến Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (lễ Ngũ Tuần). Thời gian của mùa Phục Sinh có thể thay đổi một chút theo từng năm và kéo dài trong khoảng 50 ngày.

  Mùa Thường Niên: Mùa Thường Niên là mùa Phụng Vụ không chứa ý nghĩa thần học đặc biệt, thường kéo dài trong khoảng 33 hoặc 34 tuần lễ, tùy thuộc vào năm. Nó được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và kết thúc trước Thứ Tư Tro. Giai đoạn 2 bắt đầu sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và kết thúc trước buổi chiều của Thứ Bảy trước Chúa Nhật I của Mùa Vọng của năm Phụng Vụ tiếp theo.
   
  Mỗi ngày trong năm Phụng Vụ có các bài đọc Kinh Thánh riêng biệt, được chọn lọc và sắp xếp theo một tiêu chuẩn cụ thể. Cộng đồng Công giáo cũng tuân theo chu kỳ 3 năm A, B, C để xác định bài đọc phù hợp với mùa và năm. Chu kỳ này được đánh số như sau: Năm chia hết cho 3 là năm C, năm chia cho 3 dư 1 là năm A, và năm chia cho 3 dư 2 là năm B.
  Cách tính nhanh: Lấy ví dụ năm 2023, ta cộng tổng các chữ số 2 + 0 + 2 + 3 = 7, 7 chia 3 lẻ 1, vậy nên 2023 sẽ là năm A.

   
  Lịch Phụng Vụ Công giáo phân chia các ngày thành ba cấp độ lễ để thể hiện lòng tôn kính đối với các sự kiện quan trọng trong Đấng Christ, các ân sủng của Đức Trinh Nữ Maria và sự hiệp thông với các Thánh, bao gồm:

  1. Lễ Trọng:
  Lễ Trọng Chung: Đây là các ngày lễ quan trọng được quy định cụ thể trong sách Phụng Vụ mà toàn bộ Cộng đồng Công giáo trên thế giới phải kính mừng. Đây là những ngày lễ thiêng liêng như Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ Thánh Tâm, và nhiều ngày khác.
  Lễ Trọng Riêng: Được lựa chọn và kính mừng riêng bởi các giáo xứ hoặc khu vực cụ thể. Các ngày này có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng địa phương và thường không được thụ phong là lễ trọng chung.

  2. Lễ Kính:
  Lễ Kính giới hạn trong một ngày thường ngày và có mức độ tôn vinh thấp hơn so với lễ trọng.

  3. Lễ Nhớ:

  Lễ Buộc Nhớ: Các ngày lễ này cũng nằm trong một ngày thường ngày, nhưng cộng đồng Công giáo được buộc phải mừng kính chúng, và chúng thường có ý nghĩa đặc biệt trong Mùa Chay. Tuy nhiên, không bắt buộc cử hành chúng, và chúng có thể mừng như lễ nhớ tùy ý.

  Lễ Nhớ Tùy Ý:Cũng là các ngày lễ đánh dấu sự kiện trong đời Đức Kitô, Đức Trinh Nữ Maria hoặc các Thánh, nhưng chúng không bắt buộc và thường được mừng như lễ nhớ.
  Ngoài ra, Công giáo còn có các lễ theo nhu cầu, phụ thuộc vào các tình huống cụ thể và lịch Phụng Vụ:

  Lễ Có Nghi Thức Riêng:Thường đi kèm với cử hành một trong các bí tích như hôn phối, truyền chức, thêm sức, và nghi thức đặc biệt khác.

  Lễ Theo Nhu Cầu Tùy Thời Điểm: Bao gồm các lễ tạ ơn, lễ cầu mùa, và các lễ khác, phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

  Lễ Ngoại Lịch: Các lễ này thường do sự tôn kính và lòng đạo đức của giáo dân yêu cầu, như việc kính mừng Thánh Tâm vào Thứ Sáu hay kính Đức Mẹ vào Thứ Bảy.

  Lịch Công giáo cho tháng 10/2023:

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha:Xin Chúa ban ơn cho Thượng Hội Đồng.
  Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa hãy ban cho Thượng Hội Đồng của Hội Thánh sự sáng suốt và khả năng lắng nghe và thảo luận với lòng tôn trọng tại mọi cấp độ. Xin Chúa dẫn dắt Hội Thánh đến các nơi xa xôi của thế giới.

  Lịch Công giáo tháng 11/2023:

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha:Xin Chúa bảo vệ và phù hộ Đức Giáo Hoàng.
  Chúng ta cầu xin Chúa bảo vệ và ban ơn phù hộ cho Đức Giáo Hoàng. Xin Chúa giúp Ngài trong việc thi hành sứ mạng dẫn dắt Hội Thánh và luôn đồng hành với đoàn chiên dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

  Lịch Công giáo tháng 12/2023:

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha:Xin Chúa che chở và đồng cảm với những người khuyết tật.
  Chúng ta kính cầu xin Chúa, xin Ngài che chở và đổ đến những người khuyết tật sự đồng cảm và quan tâm đặc biệt từ xã hội. Xin Chúa giúp cho các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập để tạo điều kiện tốt hơn cho sự tham gia tích cực của họ trong cộng đồng.