Thi công công trình lầu nghinh phong bát giác

Nội dung chính
    lau-nghinh-phong-bat-giac
     

    Đá Mỹ Nghệ Phan Vinh trực tiếp thiết kế và thi công các hạng mục lầu nghinh


    lau-nghinh-phong-bat-giac-1
    Cận cảnh nghinh phong các