Cập nhật Công trình Tượng Phật - Tượng Đá Mỹ Nghệ đẹp do Đá Mỹ Nghệ Phan Vinh chế tác và thi công

Nội dung chính

  39+ Mẫu công trình tượng phật do Đá Mỹ Nghệ Phan Vinh trực tiếp thi công


  tuong-quan-the-am-bo-tat-tai-nam-dinh
  Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại Chùa Cốc Nam Định 

  /tuong-quan-the-am-bo-tat-tu


   
  tuong-phat-da-my-nghe-phan-vinh

  tuong-quan-the-am-bo-tat-da-my-nghe-phan-vinh-1  tuong-quan-the-am-bo-tat-da-my-nghe-phan-vinh
  Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kích thước cực lớn, do Đá Mỹ Nghệ Phan Vinh thi công năm 2021
   
  Cong-trinh-tuong-phat-do-tho-da-dep


  tuong-phat-da-my-nghe

  che-tac-tuong-phat-quan-the-am-bo-tat

  che-tac-tuong-phat-tuong-da-dep-2

  che-tac-tuong-phat-tuong-da-dep

  tuong-phat-tuong-da-dep-1

  che-tac-tuong-phat-tuong-da-dep-3

  tuong-phat-quan-the-am-bo-tat-dep

   
  Tham khảo nhiều hơn hình ảnh công trình tại: Tượng đá | Tượng Phật | Tượng Nghệ Thuật