Anh Đặng Văn Hường

Tôi rất cảm ơn Cơ Sở Đá Mỹ Nghệ Phan Vinh đã tư vấn và thi công công trình Khu Lăng Mộ đá cho gia đình chúng tôi. Công trình rất đẹp và khang trang, chúng tôi rất hài lòng!

Các bài viết liên quan